Grupper og andre tilbud

En god start sammen

Kurset er for alle kommende forældre med bopæl i Tønder Kommune.

Forældrekurset er for både fædre og mødre, men hvis du er alene om forældreskabet eller lever i en anden familieform, er det også for dig/jer.

Tilbuddet henvender sig både til førstegangsforældre og fleregangsforældre. På hvert kursus er der plads til 10 forældrepar. Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet”.

Mødregrupper

Mødregrupper oprettes løbende og tilbydes alle med det formål at skabe et støttende netværk til den nybagte familie.

Specialgrupper

Specialgrupper i sundhedsplejen nedsættes efter behov, for eksempel

  • Tvillingegruppe
  • Præmaturgruppe
  • Barselstræf
  • Mødreklub