Grupper og andre tilbud

En god start sammen

Kurset er for alle kommende forældre med bopæl i Tønder Kommune.

Forældrekurset er for både fædre og mødre, men hvis du er alene om forældreskabet eller lever i en anden familieform, er det også for dig/jer.

Tilbuddet henvender sig både til førstegangsforældre og fleregangsforældre. På hvert kursus er der plads til 10 forældrepar. Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet”.

Tryghedscirklen - Circle of security

Kurset er for jer, der ønsker at 

  • gå på opdagelse i forældrerollen
  • blive endnu klogere på jer selv og jeres barn
  • mere tryghed, så barnet kan stå stærkere, når det møder nye udfordringer
  • få flere  glade  øjeblikke med jeres børn

Kurset ledes af 
Sundhedsplejerske Lisbet Nissen og pædagog  Louise Bjerg

> Læs mere i  pjecen her 

Kurset foregår  på ugentlig basis  med  otte mødegange, på Skolevej 7, 6270 Tønder – Dagplejens Hus.
Tilmelding til:  Lisbet Nissen, lini@toender.dk

Mødregrupper

Mødregrupper oprettes løbende og tilbydes alle med det formål at skabe et støttende netværk til den nybagte familie.

Specialgrupper

Specialgrupper i sundhedsplejen nedsættes efter behov, for eksempel

  • Tvillingegruppe
  • Præmaturgruppe
  • Barselstræf
  • Mødreklub