Skolebørn

Skolesundhedsplejen vil i løbet af jeres barns skolegang tilbyde jævnlige undersøgelser, undervisning og samtaler.

Jeres barn vil blive tilset på skolen i følgende årgange:

  • 1. klasse
  • 4. klasse
  • 6. klasse
  • 8. klasse

Yderligere bliver barnet vejet, målt og motorisk screenet i 0. klasse.

Elever i vidtgående tilbud ses årligt efter aftale med læreren.

Skolesundhedsplejens formål er at vurdere barnets sundhedstilstand og trivsel. På baggrund heraf iværksættes vejledning, støtte og henvisning efter behov. Gennem dialog og anerkendelse arbejdes med, at eleven reflekterer over egen sundhed og livsstil og herigennem kan øge sin handlekompetence.

I er altid velkomne til at kontakte skolesundhedsplejersken på jeres barns skole, hvis I har spørgsmål eller behov for at tale om jeres barn, f.eks. i forbindelse med vådliggerbarn, overvægt, allergi eller andre trivselsproblemer i skolen eller i familien, herunder skilsmisse og psykiske sygdomme.