Skolesundhed.dk

 

Sundhedsplejen i Tønder Kommune bruger et internetbaserede spørgeskema blandt eleverne i forbindelse med samtale og undersøgelse.

På den sidste side finder I en vejledning til hvordan det rent praktisk foregår at udfylde spørgeskemaet.

Hvorfor spørgeskemaer?

Ifølge Sundhedsloven skal unge tilbydes helbredsundersøgelser ved kommunens sundhedsplejerske, som foregår løbende i indeværende skoleår. Eleverne besvarer spørgeskemaet med uni-login, så skolens sundhedsplejerske får oplysninger i forbindelse med planlægning og gennemførelse af de lovpligtige helbredsundersøgelser.

Oplysningerne om det enkelte barn benyttes kun af sundhedsplejersken.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt.

Skolens medarbejdere, forældre og skoleledelse har således ikke adgang til oplysningerne om den enkelte elev, men kan udelukkende se klassens samlede besvarelser.

Såfremt I ikke ønsker, at jeres barn skal deltage i undersøgelsen, bedes I kontakte sundhedsplejersken.

Hvordan skal spørgeskemaerne bruges?

Resultaterne vil kunne anvendes på forskellige måder:

• Sundhedsplejerskens samtale med Jeres barn vil tage udgangspunkt i besvarelserne om barnets fysiske og psykiske trivsel. Ved behov tilbydes indsatser efter aftale med jer/jeres barn.

• De medarbejdere, der er tilknyttet klassen, vil få viden om den samlede klasses trivsel, læring og sundhed, som kan bruges til dialog med jeres barn og jer – og som kan bruges som en aktiv del af undervisningen.

• Skolens ledelse og medarbejdere vil kunne bruge resultaterne i dialog omkring læring, undervisningsmiljø, sundhed og trivsel på skolen

Anonymitet og behandling af oplysninger

Spørgeskemaet indeholder nogle personlige spørgsmål. Eleverne kan undlade at besvare de spørgsmål, som de ikke ønsker at besvare.

Behandlingen af oplysninger foretages i overensstemmelse med Persondataloven og overføres via en sikker forbindelse.

Oplysningerne indgår desuden anonymt i en sikker database.

Undersøgelsen sker i overensstemmelse med Datatilsynets regler.

Praktiske forhold omkring udfyldelse af spørgeskemaet:

  • Eleverne skal udfylde spørgeskemaet derhjemme, gerne. i samarbejde med forældre.
  • Spørgeskemaet besvares på hjemmesiden www.svar.skolesundhed.dk.
  • Tryk på elev og log ind med uni login

Spørgsmål til sundhedsprofilerne

Hvis I har spørgsmål til sundhedsprofilerne eller udfyldelsen af spørgeskemaerne, er I velkomne til at henvende jer til:

Hotline skolesundhedsprofiler – kan kontaktes mellem 8.00-15.00, Tlf. 70272756

  •