Tilbage

Mental sundhed

Balance i børnelivet

Hvad er mental sundhed?

En tilstand af velbefindende, hvor barnet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. (Sundhedsstyrelsen)

Balance i Børnelivet

God mental sundhed er et vigtigt fundament for børn og unge. Det er grundlaget for en sund personlig, læringsmæssig og social udvikling.

Børn og unge med dårlig mental sundhed har større risiko for indlæringsproblemer og sværere ved at gennemføre skolegang og uddannelsesforløb.

Danske skolebørn er pressede af kravene fra skolen karakterer, test, uddannelsesvalg og af sociale medier.

I Tønder kommune svarer 58% af eleverne i 6. klasse, at de sommetider har for meget at se til.

Blandt 8. klasses eleverne er tallet 66%.

Nogle forskere mener, at børnene er blevet mindre modstandsdygtige, efter en opvækst i daginstitutioner med dårlige normeringer og med forældre, der ikke har fået stillet nok kærlige krav til dem.

Næsten hver fjerde barn i folkeskolen mistrives i en grad, så de har behov for særlig støtte.

Tegn på mistrivsel i følge Børns Vilkår

Hoved og mavepine, hjertebanken, ændret appetit, uro i kroppen, og at barnet/den unge oftere bliver syg.

Ændret humør, for eksempel sårbar, træt eller irritabel, mange tanker, sværere ved at koncentrere sig, ængstelig og bekymret

Søvnproblemer, uoplagthed, aggression, ubeslutsomhed, hurtig vejrtrækning,  nedsat præstationsevne og større forbrug af f.eks. kaffe, energi drikke, cigaretter og alkohol.

Hvad kan du gøre?

Snak om, om I lever det liv I gerne vil have at jeres børn husker tilbage på?

Vær opmærksom på hvordan dit barn har det og om de oplever at have for travlt?

Sluk mobilen. Vær opmærksom på barnets og egen skærmtid og hjælp dit barn med at styre det.

Hvad ser dit barn på skærmen, vær nysgerrig.

Alle børn trives i en hverdag med tydelig struktur, der giver plads til gode søvn og spisevaner, og tid til at lade nervesystemet få ro.

Giv tid til bare, at være sammen - uden for mange ”ud af huset-aktiviteter”