Sundhedsplejerskebesøg under COVID-19 epidemi

Sundhedspleje i småbørnsfamilier og graviditetsbesøg

Sundhedsplejen kan i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger igen aflægge alle typer besøg til småbørnsfamilier. Besøgene gennemføres med følgende

  • Besøget kan gennemføres hvis ingen i husstanden er smittet med COVID-19 eller har symptomer på sygdom. Hvis en i familien oplever symptomer på smitte eller får konstateret smitte op til et besøg skal sundhedsplejersken kontaktes telefonisk for at planlægge det videre forløb. 
  • Du bedes lufte grundigt ud i dit hjem i minimum 5 minutter inden besøget.  
  • Sundhedsplejersken giver ikke hånd når hun kommer og der holdes den anbefalede afstand på minimum 1 meter. Under undersøgelsen af barnet, ved behov for ammehjælp eller lignende kan afstandskravet fraviges. I forbindelse med undersøgelse af barnet udføres grundig håndhygiejne inden og sundhedsplejersken ifører sig engangsforklæde og handsker.
  • Det er igen også muligt at komme i sundhedsplejens klinikker, men kun efter forudgående aftale med din sundhedsplejerske. For klinikbesøg gælder ligeledes at barn og forældre ikke må være smittede med covid-19 eller have symptomer på sygdom, i så fald skal sundhedsplejersken kontaktes telefonisk for det videre forløb, det er vigtigt at man IKKE møder op. 

Sundhedspleje til skolebørn
Sundhedsplejen må nu igen se skolebørn til individuelle samtaler og forældrene må ligeledes deltage heri. Undersøgelserne gennemføres med følgende

  • Ingen af de deltagende må være smittet med covid-19 eller have symptomer sygdom, ved tegn på smitte eller konstateret smitte er det vigtigt at kontakte sundhedsplejersken telefonisk for at aftale en ny tid, man må IKKE møde op. 
  • Sundhedsplejersken sørger for rengøring og desinfektion mellem hver undersøgelse og giver ikke hånd. Både barn, forældre og sundhedsplejerske udfører hånddesinfektion før og efter undersøgelsen.

En god start sammen
Vores fødsels- og forældreforberedende kursus ”En god start sammen” er indtil videre aflyst til og med juli måned.  Du kan kontakte dit lokale fødested for at høre om eventuel mulighed for deltagelse i online fødselsforberedelse.  

Mødreklubben 
Vores mødreklub er aflyst indtil videre

Overvægtsklinikken
Det er igen muligt at komme i overvægtsklinikken forudsat at man ikke er smittet med COVID-19 eller har symptomer på sygdom. Ved symptomer eller konstateret smitte op til et møde er det vigtigt at kontakte overvægtsklinikken telefonisk for det videre forløb, man må IKKE møde op.  

COS-P forældrekursus
Forventet opstart igen midt i september

I er som altid meget velkomne til at kontakte jeres sundhedsplejerske hvis I har behov for at drøfte noget med vedkommende. Vi står fuldt til rådighed på telefon og på videomøder med jer og I må endelig ikke vente med at kontakte os, da vi alle er klar til at guide, vejlede og hjælpe.

> I kan se kontaktinformationer til sundhedsplejen her

Er I som familie i tvivl om hvem I skal kontakte, er I altid meget velkomne til at kontakte leder af sundhedsplejen Maria-Louise Bergmann på tlf. 24 43 36 85

Vi ser rigtig meget frem til at komme hos jer igen under de rammer vi kan tilbyde under COVID-19 epidemien.