Sundhedsplejerskebesøg under COVID-19 epidemi

Sundhedspleje til familier med børn fra 0-1 år

Sundhedsplejen i Tønder følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at tilbyde besøg til familier med børn under 1 år, da sundhedspleje anses som en kritisk funktion der skal tilbydes til børnefamilierne.  

I kan som altid ringe til jeres sundhedsplejerske og drøfte jeres barns trivsel og udvikling, samt aftale et besøg udover vanligt tilbud. Det vil I videst muligt omfang være din vanlige sundhedsplejerske der kommer på besøg.

Tilbuddet kommer dog til at foregå anderledes end det plejer, da vi selvfølgelig følger alle anbefalinger så vi undgår smittespredning og det kan du læse mere om herunder:

Før

  • Før besøget ringer din sundhedsplejerske til dig for at afklare om der er syge børn eller voksne i hjemmet. 
  • I informeres om at besøget er så kort som muligt og vil primært være en undersøgelse af jeres barns udvikling og trivsel.
  • Vi beder jer  sørge for der kun er én rask voksen til stede. Andre, herunder eventuelle søskende og eventuelle husdyr beder vi om opholder sig i et andet rum i hjemmet.
  • Vi beder jer lufte ud fem minutter før sundhedsplejersken kommer hjem til jer.

Under

  • Sundhedsplejersken hilser ikke som normalt med håndtryk.
  • Sundhedsplejersken iklæder sig handsker, engangs plastikforklæde før børneundersøgelsen og sørger for god håndhygiejne i besøget.
  • Vi beder jer holde ca. 2 meters afstand mens sundhedsplejersken undersøger jeres barn.
  • Sundhedsplejersken kan sagtens drøfte jeres barns udvikling og trivsel med jer i besøget, men vil primært være fokuseret på barnet og undersøgelsen heraf i den tid hun er hos jer.

Efter

  • Sundhedsplejersken skriver først sit notat efter besøget, da hun ikke medbringer pc og telefon under besøget.
  • I vil efter besøget blive ringet op at jeres sundhedsplejerske, så I kan drøfte alt det I normalvis ville drøfte og derudover vil I drøfte hvordan I kan undgå smittespredning og hvilke symptomer I skal være ekstra opmærksomme på hos jeres barn i forhold til  COVID-19

Familier der er i karantæne på grund af COVID-19 Corona-sygdom

Hvis nogen i hjemmet har påvist COVID-19 sygdom, tilbyder vi stadig besøg efter vurdering af jeres behov. Her vil det ikke være din vanlige sundhedsplejerske der kommer, men en sundhedsplejerske der har sat sig grundigt ind i alt omkring varetagelse af sådan et besøg. Besøget vil altid blive lagt som det sidste besøg den dag og i vil blive informeret om hvordan I skal forholde jer inden besøget.

Familier med børn over 1 år og skolebørn:
Alle aftaler med familier med børn over 1 år inklusive skolebørn og de forskellige tilbud der er i sundhedsplejens regi, er aflyst.

I er som altid meget velkomne til at kontakte jeres sundhedsplejerske hvis I har behov for at drøfte noget med vedkommende. Vi står fuldt til rådighed på telefon og på videomøder med jer og I må endelig ikke vente med at kontakte os, da vi alle er klar til at guide, vejlede og hjælpe.

> I kan se kontaktinformationer til sundhedsplejen her

Er I som familie i tvivl om hvem I skal kontakte, er I altid meget velkomne til at kontakte leder af sundhedsplejen Maria-Louise Bergmann på tlf. 24 43 36 85

Vi ser rigtig meget frem til at komme hos jer igen under de rammer vi kan tilbyde under COVID-19 epidemien.