Tilbage

Eftermadning på kop og brug af ammesugerør

Et ammebarn kan i perioder have brug for at blive suppleret med udmalket modermælk.

Kopmadning

Ammesugerør