Tilbage

Graviditet

Her kan du læse om sundhedsplejens tilbud til dig der venter barn.

Graviditetsbesøg

Sundhedsplejen tilbyder besøg til alle gravide. Besøget giver jer mulighed for at lære sundhedsplejersken at kende og drøfte jeres forventninger, ønsker og tanker om forældrerollen og den første tid med det lille barn. Samtalen tager udgangspunkt i jeres ønsker. Det er vores erfaring at blandt andet emner som fødsel, amning, barsel, søskende drøftes. Sundhedsplejersken har opdateret viden om sundhedsanbefalingerne og vejleder gerne ved behov.

Besøget foregår i jeres hjem og varer ca. 1 time. Vi synes, det er hensigtsmæssigt at begge forældre, så vidt muligt, deltager i samtalen.

Det er din konsultationsjordemoder i regionen, der henviser dig til sundhedsplejens tilbud. Du har også mulighed for selv at tage kontakt til sundhedsplejen. Vi anbefalet besøget ligger i 30.-32. graviditetsuge.

Her finder du sundhedsplejens kontaktoplysninger 

Tønder Kommune tilbyder ligeledes et graviditetsbesøg til alle gravide ca. halvvejs i graviditeten, af vores kommunalt ansatte jordemoder. Besøget består af en samtale, som tager afsæt i jeres behov og spørgsmål. Vi dykker ned i emner som er relevante for jer, som par og kommende forældre. Dette er et ekstra tilbud og erstatter ikke graviditetskonsultationerne hos den regionale jordemoder, egen læge eller sygehuset. Ved akut behov for hjælp i graviditeten skal du altid henvende dig til det fødested du er tilknyttet.

Tønder Kommune tilbyder i samarbejde med Sygehus Sønderjylland fødsels- og forældreforberedelseskurset "En god start sammen" til dig der venter dit første barn. 

Her kan du læse mere om tilbuddet og hvordan du tilmelder dig

Her kan du se de tilbud der er til familier der venter barn i Tønder Kommune

Bevægelse, hvilestillinger og udspænding for gravide

Bevægelse er godt for mange ting og det er specielt vigtigt i graviditeten. Dels styrker det den gravides muskulatur, så hun bedre kan klare den belastning det er, at maven vokser og tyngdepunktet skifter. Dels er det godt at styrke musklerne, så de er klar til at arbejde under fødslen. Det er ligeledes godt for barnets udvikling af f.eks. balancesansen allerede i sin mors mave.

Måden man sidder og ligger på, specielt i den sidste del af graviditeten, kan have betydning for, hvor godt barnet indstiller sig til fødslen, og fødslen forløber som udgangspunkt mere smertefrit og mere naturligt, hvis barnet er korrekt indstillet fra starten af fødslen. Generelt gælder det, at man som udgangspunkt skal sidde foroverbøjet eller ligge på siden, eller hen over en sækkepude, dyne eller lignende så ofte som muligt. Undgå den tilbagelænede stilling (som ellers giver så god plads til maven). Maven skal lave en ”hængekøje” til barnet, hvor barnet ”hænger” med kroppen/ryggen væk fra sin mors rygsøjle. Som når man luer ukrudt, plukker bær i skovbunden, vasker gulv på alle 4, eller lignende.

Fødslen forløber generelt også mere gnidningsfrit, hvis de muskler og sener, der er i spil under fødslen er så afspændt som mulig.

Fødslen har indflydelse på barselsforløbet både for kvinden og barnet, så derfor har vi samlet nogle links til forskellige øvelser i graviditeten (og nogle af dem kan også bruges under fødslen) samt råd til hvordan man bedst sidder og ligger, så du selv kan være med til at gøre noget aktivt for at forberede dig til fødslen. Der er også øvelser, som kræver hjælp af din partner.

Med ønsket om en god graviditet og fødsel til alle gravide og deres partnere.

Udstrækningsøvelse i graviditeten  

Siddeposition under graviditeten 

Her er anbefalinger fra Gigtforeningen - AquaMama

Til den kommende far

Allerede inden barnet kommer til verden, kan du som far have en masse spørgsmål og tanker. Under graviditeten vil der ske en masse forandringer med din kæreste og måske i parforholdet. Det kan også være, at du allerede spekulerer på fødslen, barnet og hvilken type far, du godt kunne tænke dig at være.

På hjemmesiden "Far for livet" vil du kunne finde svar på mange af de spørgsmål og emner, der relaterer sig til snart at blive far.

Her kan du komme videre til hjemmesiden "Far for livet"

Forældrebarsel

Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter barnets fødsel. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen med barselsdagpenge.
De 48 ugers orlov bliver delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne holdes i forbindelse med fødslen.
For lønmodtagere vil yderligere ni uger være øremærket. Det betyder, at i alt 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket og kan derfor ikke overdrages til den anden forælder. Det vil også sige at selvstændige, ledige og studerende er undtaget.
De resterende 13 uger med barselsdagpenge kan man derimod overdrage til den anden forælder, hvis man ikke selv ønsker at holde orloven.

Guide til barselsregler og til FAR PÅ BARSEL