Tilbage

Mental sundhed

Balance i børnelivet

En tilstand af velbefindende, hvor barnet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. (Sundhedsstyrelsen)

I (forældre) er de vigtigste voksne i jeres børns liv!

Børn er født med forskellige temperamenter, ressourcer og sårbarheder!

Børnene lærer at regulere deres temperament igennem kærlig kontakt og samspil med forældrene.

Nogle børn har brug for at blive beskyttet i forhold til for mange stimuli og andre skal stimuleres for at fastholde opmærksomheden.

Børn bruger deres forældre som spejl også omkring travlhed/stress

Små børn har brug for at få pauser i løbet af dagen, der hjælper dem med at bearbejde og lagre oplevelser.

Børn har brug for stabilitet, hvor de spiser, sover og er aktive på nogenlunde samme tid hver dag.

Børn oplever i deres hverdag mange skift, både i forhold til de fysiske rammer og de voksne i pasningstilbud.

Børn skal mødes med krav, som de kan håndtere. Børn, der oplever krav som svære at ”leve op til” vil føle sig forkerte.

Børns hjerner er ikke modne og klar til mange spørgsmål eller giver for mange valgmuligheder.

Børn har brug for tydelige forældre, der tager styringen i situationen og fortæller barnet, at ”nu gør vi sådan, og nu gør vi sådan”.

Børn mærker den stemning der er i familien, både når den er negativ og positiv. Dårlig stemning imellem forældre kan opleves utrygt og uroligt for barnet

Hvad kan du gøre?

Snak om og overvej om I, som forældre lever, det liv I gerne vil leve  – og det liv I gerne vil have, at jeres børn husker tilbage på

Giv dit barn tid og opmærksomhed

Læg mobil og IPAD væk, når barnet er vågent

Alle børn trives med en hverdag med tydelig struktur, der giver plads til gode søvn- og spisevaner, og tid til at lade nervesystemet få ro

Se på barnets signaler – og reager på barnets behov

Giv tid til bare, at være sammen - uden for mange ”ud af huset-aktiviteter”