Tilbage

Besøg i barnets første år

Sundhedsplejens tilbud i dit barns første år.

Du kontaktes af sundhedsplejersken, en af de første dage efter at du har født. Sundhedsplejersken modtager fødselsanmeldelsen fra sygehuset. Du tilbydes, at sundhedsplejersken kommer på besøg hjemme hos dig.

Sundhedsplejen i Danmark – forebyggelse og sundhedsfremme

I denne korte film får du et indblik i sundhedsplejerskens arbejde i hjemmebesøg, i sundhedsklinik og på skoleområdet.