Tilbage

Generelt om skolesundhedspleje

Alle skoler har en sundhedsplejerske tilknyttet som tilbyder sundhedssamtaler og undervisning i forskellige emner.

Sundhedsplejen i Tønder Kommune tilbyder råd og vejledning i familier med skolebørn. Sundhedsplejen vejleder ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, læs mere her.
Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske med erfaring i arbejdet med børn og familier, og har en 1½-årig videreuddannelse til sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken tilbyder, efter samtykke fra forældrene, alle elever på skolen samtaler og undersøgelser op gennem skoletiden. Der er ved samtaler og undersøgelser et bredt fokus på dit barns trivsel, både fysisk, psykisk og socialt. Samtykke til undersøgelserne gives på sundhedsvejen, hvor du også kan se dit barns sundhedsplejerskejournal. Et samtykke til undersøgelserne kan altid trækkes tilbage. Sundhedsplejen i Tønder Kommune anvender spørgeskemaer fra BørneUngeLiv som et redskab ved de individuelle samtaler med dit barn på skolen.

Sundhedsplejersken har et bredt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper, der arbejder med børn og børnefamilier. Du vil altid blive inddraget i samarbejdet. Hvis der er noget ved dit barns udvikling eller trivsel, som du er usikker på, kan sundhedsplejersken altid kontaktes, og medvirke til at formidle kontakten til andre faggrupper. 

Sundhedsplejersken har tavshedspligt, og må ikke videregive oplysninger uden jeres vidende. Sundhedsplejersken har også skærpet underretningspligt, når et barn har risiko for mistrivsel i sin hverdag

Her kan du give samtykke til undersøgelser og se dit barns sundhedsplejerskejournal

Her kan du se og besvare spørgeskemaer fra børneungeliv